advocaat

Heeft u problemen op uw werk? Wordt u bijvoorbeeld overgeplaatst terwijl dit niet vrijwillig is, of heeft u een geschil over bepaalde arbeidsvoorwaarden? Of nog erger; wordt u ontslagen? Als werknemer heeft u vaak meer rechten dan u denkt. Als u een rechtsbijstandverzekering heeft afgesloten, dan heeft u ook nog eens recht op een jurist of bemiddelaar die u kan helpen bij het arbeidsconflict.

Wat houdt een arbeidsconflict in?

Het kan altijd een keer voorkomen dat u met uw werkgever in conflict komt. Dit kan zoiets simpels zijn als een meningsverschil, maar het kan ook gaan om een functiewijziging of een overplaatsing. Mocht dit voorvallen, dan is het vaak op te lossen met een goed gesprek en het vastleggen van nieuwe afspraken. Lukt dit niet, en liggen jullie visies te ver uit elkaar om tot een bevredigend resultaat te komen voor beide partijen, dan kan dit zorgen voor frustraties. Als het zover komt, dan hebben we het over een arbeidsconflict.

Arbeidsconflict? Dit zijn uw rechten

Een arbeidsconflict kan ontstaan doordat u het bijvoorbeeld niet eens bent met een functiewijziging of overplaatsing. In principe bent u verplicht om te doen wat uw werkgever van u verlangt, als het maar redelijk is. Soms kan het echter voorkomen dat uw werkgever een beslissing neemt waar u niet mee akkoord gaat. Denk bijvoorbeeld aan een functiewijziging of overplaatsing. Als het niet in uw arbeidsovereenkomst staat, mag de werkgever niet zomaar uw functie wijzigen zonder uw toestemming. Dit noemt men een eenzijdig wijzigingsbeding.

U mag zonder eerdere waarschuwing ook niet zomaar ontslagen worden. Weet u niet precies wat uw rechten zijn als werknemer? Met een rechtsbijstandverzekering kunt u altijd het advies inwinnen van een deskundige. Heeft u geen rechtsbijstandverzekering en komt u er met uw werkgever niet uit? Schakel dan de hulp in van een advocaat.

Rechtnet Advocaten: uw advocatenkantoor in Den Bosch

Heeft u een conflict op uw werk, dan is het allereerst belangrijk dat u in gesprek gaat met uw leidinggevende of werkgever. Zo kunt u bijvoorbeeld nieuwe afspraken maken en deze vastleggen in een overeenkomst. Komt u er met uw werkgever niet uit? Liggen uw wensen te ver uit elkaar en komt er maar geen oplossing? Dat kan tot enorm veel frustraties leiden. Dan kan het slim zijn om een advocaat in te schakelen. Rechtnet Advocaten: uw advocatenkantoor in Den Bosch helpt u graag bij het oplossen van uw arbeidsconflict.